Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Przeczytaj całość

AKTUALNOŚCI

Bez kategorii 6 października 2017

Informacja

Informacja Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REALIZACJĘ USŁUGI PEŁNIENIA FUNKCJI NA STANOWISKU KOORDYNATORA PROJEKTU PN. „AKTYWNY TY” -WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Bez kategorii 25 września 2017

PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 2017 MODUŁ II

PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 2017 MODUŁ II

Bez kategorii 20 września 2017

Zamówienie na realizację usługi – pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn. „Aktywny Ty” – realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPZP.07.00.00

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Załącznik nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KOORDYNATOR Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy, wzór oferty kordynator Załącznik nr 4 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O POWSTANIU U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO Załącznik nr 5 – WYKAZ OSÓB Załącznik nr 6 – OŚWIADCZENIE […]

Na skróty

Wielkość czcionki
Kontrast