Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Przeczytaj całość

AKTUALNOŚCI

Bez kategorii 6 kwietnia 2017

Odwołanie przetargu na świadczenie usług psychologa

Załączniki Odwołanie przetargu – psycholog

Bez kategorii 21 lutego 2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM NA ŚWIADCZENIE USŁUG PEDAGOGA

Załączniki Formularz oferty Formularz oferty O?wiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych O?wiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych O?wiadczenie o niekaralno?ci Oświadczenie o niekaralności Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych Owiadczenie o braku obowiązku alimentacyjnego Oświadczenie o braku obowiązku alimentacyjnego Oświadczenie o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej Oświadczenie o […]

Bez kategorii 21 lutego 2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM NA ŚWIADCZENIE USŁUG POMOCY PRAWNEJ

Załączniki Formularz oferty Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Oświadczenie o niekaralności Oświadczenie o niekaralności Oświadczenie o braku obowiązku alimentacyjnego Oświadczenie o braku obowiązku alimentacyjnego Oświadczenie o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej Oświadczenie o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej Staż pracy w zawodzie Staż pracy w zawodzie Wzór umowy […]

Bez kategorii 20 lutego 2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY US?UG PEDAGOGA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY US?UG PEDAGOGA Dotyczy: og??oszenia o przetargu pisemnym ofertowym nieograniczonym o warto??ci pow. 5000 Euro do r??wnowarto??ci kwoty okre??lonej w art, 4 pkt 8 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004r.   Załączniki ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY US?UG PEDAGOGA

Na skróty

Wielkość czcionki
Kontrast