Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Przeczytaj całość

AKTUALNOŚCI

Bez kategorii 20 lutego 2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY US?UG PEDAGOGA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY US?UG PEDAGOGA Dotyczy: og??oszenia o przetargu pisemnym ofertowym nieograniczonym o warto??ci pow. 5000 Euro do r??wnowarto??ci kwoty okre??lonej w art, 4 pkt 8 ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004r.   Załączniki ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY US?UG PEDAGOGA

Bez kategorii 20 lutego 2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy USLUG PSYCHOLOGA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy USLUG PSYCHOLOGA: og??oszenia o przetargu pisemnym ofertowym nieograniczonym o warto??ci pow. 5000 Euro do r??wnowarto??ci kwoty okre??lonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzpz dnia 29 stycznia 2004r.   Załączniki ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PSYCHOLOGA

Bez kategorii 3 lutego 2017

Komunikat dla Wnioskodawc??w pilotazowego programu Aktywny Samorzad

KOMUNIKAT DLA WNIOSKODAWC??W PILOTA??OWEGO PROGRAMU â?žAKTYWNY SAMORZÄ?Dâ? !!!   Załączniki KOMUNIKAT DLA WNIOSKODAWC?W PILOTA?OWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZ?D” !!!

Na skróty

Wielkość czcionki
Kontrast