Zaproszenie do udziału w projekcie systemowym w 2015 r.
Dodano: czwartek, 11 września 2014 roku

Zaproszenie do udziału w projekcie systemowym w 2015r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze zaprasza do udziału w projekcie systemowym p.n. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w powiecie szczecineckim” realizowanego 2015 w roku. Głównym celem projektu jest nabycie przez uczestników umiejętności społeczno-zawodowych oraz podniesienie jakości życia. Uczestnikami projektu mogą być: • Osoby w wieku aktywności zawodowej (od 15 do 64 roku życia) korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zatrudnione lub niezatrudnione w tym:  osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bądź sprawujące opiekę nad osobą zależną w rodzinie,  osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinku,  osoby uczące się. • młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wszyscy zgłaszając się do nas mogą uzyskać: 1. sfinansowanie kosztów udziału w kursach i szkoleniach podnoszących umiejętności zawodowe w tym np. prawo jazdy, 2. poradnictwo specjalistyczne, wsparcie w zakresie podniesienia...

Galeria

Linki

PFRON NGO Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Aktualności

 Realizacja projektu
Dodano: piątek, 11 lipca 2014 roku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze w ramach realizacji projektu systemowego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w powiecie szczecineckim” wspó...

 Realizacja projektu
Dodano: piątek, 11 lipca 2014 roku

Miejsko-Gminny O...

 Zakończenie Projektu w 2013r.
Dodano: piątek, 20 grudnia 2013 roku

W dniu 18 grudnia 2013r. w odbyło się podsumowanie VI edycji projektu systemowego pt. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w powiecie szczecineckim” współfinansowanego ze...

 Wyjazd kulturalno-integracyjny
Dodano: wtorek, 19 listopada 2013 roku

W dniu 8 listopada 2013r.uczestnicy projektu systemowego pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w powiecie szczecineckim” współfinansowanego przez Unię Europejską w...

 Rekrutacja do projektu na 2014r.
Dodano: wtorek, 19 listopada 2013 roku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze jako realizator projektu systemowego Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w powiecie szczecineckim współfinansowanego...