Realizacja projektu
Dodano: piątek, 11 lipca 2014 roku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze w ramach realizacji projektu systemowego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w powiecie szczecineckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2014r. wsparciem objął 5 osób z terenu gminy Biały Bór. W działaniu projektowym są realizowane m.in.: staże zawodowe, doradztwo zawodowe, trening psychospołeczny, kurs prawa jazdy kat. B oraz kurs zawodowy. Nasi uczestnicy projektu w dniach 23 – 26 czerwiec 2014r. brali udział w: • szkoleniu grupowym z doradztwa zawodowego, które składało się z następujących bloków tematycznych: wzmocnienie motywacji do aktywności zawodowej i społecznej; nabywanie umiejętności samodzielnego i skutecznego poszukiwania pracy i aktywnego poruszania się na rynku pracy; uświadomienie konieczności ciągłego kształcenia i doskonalenia umiejętności zawodowych i społecznych; poznanie nowych technik i metod poszukiwania pracy; nabycie wiedzy z zakresu przygotowania dokumentów aplikacyjnych, • treningu psychospołecznego o tematyce: komunikatywność, rozumianą jako łatwość nawiązywania kontaktów i przedstawiania swoich opinii; zwiększenie...

Galeria

Linki

PFRON NGO Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Aktualności

 Realizacja projektu
Dodano: piątek, 11 lipca 2014 roku

Miejsko-Gminny O...

 Zakończenie Projektu w 2013r.
Dodano: piątek, 20 grudnia 2013 roku

W dniu 18 grudnia 2013r. w odbyło się podsumowanie VI edycji projektu systemowego pt. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w powiecie szczecineckim” współfinansowanego ze...

 Wyjazd kulturalno-integracyjny
Dodano: wtorek, 19 listopada 2013 roku

W dniu 8 listopada 2013r.uczestnicy projektu systemowego pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w powiecie szczecineckim” współfinansowanego przez Unię Europejską w...

 Rekrutacja do projektu na 2014r.
Dodano: wtorek, 19 listopada 2013 roku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze jako realizator projektu systemowego Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w powiecie szczecineckim współfinansowanego...

 Realizacja Projektu w 2013
Dodano: piątek, 26 lipca 2013 roku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białym Borze w ramach realizacji projektu systemowego „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w powiecie szczecineckim” wspó...